Team

Koen Lowet

Koen Lowet (° 1982) is geboren te Herk-de-Stad en studeerde in 2005 af als licentiaat in de psychologie, richting klinisch psychologie, optie: Kind, Jeugdige & Gezin aan de K.U. Leuven. Tevens behaalde hij in 2009 een postgraduaat in gedragstherapie aan de K.U. Leuven. Koen is zijn loopbaan gestart op het Observatie - en Behandelingscentrum Bethanië te Genk waar hij kinderen en jongeren begeleidde met ernstige gedrags - en emotionele problemen die er residentieel verblijven. Momenteel werkt Koen als gedelegeerd bestuurder voor de Belgische Federatie van Psychologen waar de belangen verdedigt van klinisch psychologen en hun patiënten. Daarnaast geeft hij les en supervisie geeft aan studenten psychotherapie aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Koen heeft internationaal gepubliceerd over de rol van opvoeding in het ontstaan van gedragsproblemen, geeft regelmatig lezingen over verschillende onderwerpen aangaande kinderen aan scholen en ouders en komt regelmatig in de media over hulpverlening aan kinderen. De aandachtsgebieden van Koen zijn ADHD, gedragsproblemen en trauma. Gezien zijn werkzaamheden houdt Koen nog beperkt consultaties (enkel op woensdag) en neemt hij vooral een superviserende rol op in de praktijk.

Koen is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 8200116640), lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie en momenteel gedelegeerd bestuurder bij de Belgische Federatie van Psychologen.

Jolien Beirinckx

Jolien Beirinckx (° 1988) studeerde in 2011 af als master in de psychologie, afstudeerrichting klinische en gezondheidspsychologie (optie: kinderen en adolescenten) aan de K.U. Leuven.  Om zich verder te verdiepen in het in kaart brengen van en behandelen van psychische moeilijkheden bij kinderen en adolescenten, startte ze in datzelfde jaar aan de permanente vorming voor gedragstherapie bij kinderen en adolescenten aan de K.U. Leuven.

Na het voltooien van haar stage in het Observatie- en behandelingscentrum Bethanië te Genk, is zij vol enthousiasme haar loopbaan gestart als zelfstandige. Momenteel werkt zij als klinisch psychologe in MFC Bethanie. Ze verzorgt er de psychodiagnostiek en behandeling van de residentiële adolescente meisjes (14 -21jaar) en de ambulante kinderen en adolescenten (3 - 21jaar). Binnen MUDICO focust Jolien zich voornamelijk op angstproblemen, pedagogische moeilijkheden en enuresis/encopresis problemen.

Jolien is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 882110537), lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie. 

 

Sanne Bijnens

Sanne Bijnens (⁰1985) heeft haar opleiding als logopediste zowel aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen (NL) als de Artevelde Hogeschool te Gent afgerond in 2007. Na haar opleiding is Sanne gestart als zelfstandig logopediste. Sanne heeft al lange tijd ervaring met verschillende problematieken en stoornissen zoals taal, articulatie, lezen, spelling en rekenen. Naast het logopedische staat het kind centraal in de therapie, er wordt tevens aandacht besteed aan psycho-educatie. Tijdens het schooljaar van 2014-2015 heeft Sanne ‘postgraduaat Leerstoornissen’ gevolgd en met glans afgerond aan de ‘Thomas More’ Hogeschool te Antwerpen. Leerstoornissen is haar specialisatie en hierin zal ze zich zeker in blijven verdiepen en bijscholen. Vanaf mei 2014 is de vestiging in Lanaken geopend, dit is haar thuisbasis.

Sanne is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en geconventioneerd als zelfstandig logopediste bij het RIZIV (erkeningsnummer: 6-01018-91-801).

 

 

Dr. Isabelle Konings

Dr. Isabelle Konings (°1974) studeerde af als geneesheer – specialist in de kinderpsychiatrie aan de Universiteit Antwerpen. Dr. Konings startte haar loopbaan in 2004 en werkt momenteel in de Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg te Sint – Truiden (DAGG) en in haar eigen praktijk te Hasselt, waar ze als kinderpsychiater onderzoek en begeleidingen doet van kinderen en jongeren met ontwikkelingsmoeilijkheden. Dr. Konings heeft een bijzondere affiniteit voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen (ADHD/Autisme) en ijvert voor een multidisciplinaire behandeling op maat. Binnen MUDICO brengt Dr. Konings haar expertise als kinder – en jeugdpsychiater in en staat ze in voor de kinderpsychiatrische diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren. Ze houdt consultaties in haar eigen praktijk.

Dr. Konings is erkend kinder – en jeugdpsychiater en is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK). 

Inge Roosen

Inge Roosen (°1972) studeerde af als kinesiste en specialiseerde zich verder in de psychomotorische therapie. Inge werkt momenteel in haar eigen praktijk te Kortessem, waar ze als psychomotorisch therapeute kinderen met motorische problemen en leerproblemen behandelt. Binnen MUDICO brengt Inge haar expertise als psychomotorisch therapeut in en staat ze in voor de supervisie van de jongere psychomotorisch therapeuten. Inge houdt consultaties in haar eigen praktijk te Kortessem.

 

 

Annelien Van de Broek

Annelien Van de Broek (°1989) studeerde in 2012 af aan de K.U. Leuven als klinisch psycholoog optie kinderen en adolescenten. Zij deed haar stage in het Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk bij de leefgroep voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Daarna deed zij ervaring op bij kinderen en jongeren van alle leeftijden binnen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg , Genk.  Annelien is werkzaam op de kinderpsychiatrische dienst in Medisch Centrum Sint Jozef te Munster- Bilzen. Ze start dit schooljaar aan haar postgraduaat als gedragstherapeute. Annelien specialiseert zich binnen MUDICO voornamelijk in de pubers (12 tot 16 jaar), angstproblemen, depressie en hechtingsproblemen.

Annelien is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (892112381) en is aangesloten bij de VVKP en BFP.

 

 

 

 

Stefanie Van Craen

Stefanie Van Craen (°1985) vervolgde haar bachelorstudies Toegepaste Psychologie met de masteropleiding Klinische Psychologie (optie ontwikkelings- en orthopsychologie) aan de VUB, waar ze in 2011 afstudeerde. In een centrum voor leerlingbegeleiding te Antwerpen deed ze ervaring op wat betreft psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding en ondersteuning voor leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Sinds oktober 2014 is ze tewerkgesteld in het referentiecentrum autisme te Jette, waar ze zich verder bekwaamt in (diagnostiek van) autisme. In het kader van de CLB-werking volgde ze verschillende opleidingen en vormingsdagen  waaronder een opleiding gedragsgerichte leerlingbegeleiding. Geïnspireerd hierdoor vatte ze in september dan ook enthousiast de volledige opleiding Gedragstherapie voor Kinderen en Jongeren (UGent) aan.

Daarnaast tracht ze zich verder te specialiseren op diagnostisch vlak en volgt daarvoor het postgraduaat Psychodiagnostiek aan (Thomas More Antwerpen).

Binnen MUDICO neemt ze enerzijds de eerstelijnshulpverlening voor haar rekening en ligt haar interessegebied op vlak van angstproblematieken, tics en diagnostiek en dit bij zowel kinderen als jongeren.

Stefanie is als psycholoog erkend door de Psychologencommissie (85211321), lid van de Belgische Federatie van Psychologen en de Vlaamse vereniging van klinisch psychologen. 

 Stéphanie Govaerts

Stéphanie Govaerts (°1989) behaalde haar bachelordiploma logopedie in 2012 aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen (nu Thomas More). Ze is onmiddellijk van start gegaan als zelfstandige logopediste en heeft al verschillende ervaringen kunnen opdoen betreffende diagnostiek en behandeling van diverse problematieken. Ze is net zoals MUDICO van mening dat een optimale begeleiding en individuele ontplooiing slechts mogelijk is wanneer we alle ontwikkelingsdomeinen van het kind in rekening brengen en stimuleren. Om aan deze standaard van begeleiding te kunnen blijven voldoen volgt Stéphanie frequent bijscholingen. Naast kinderen behandelt Stéphanie volwassen met niet aangeboren hersenletsels.

Stéphanie is geconventioneerd en erkend als zelfstandige logopediste bij het RIZIV (erkenningsnummer: 6-02561-03-801). Daarnaast is ze lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

 

Xanne Bocken

Xanne Bocken (°1988) studeerde in 2013 af aan de VUB als Master in de Klinische Psychologie (optie Orthopsychologie). Tijdens haar stage in UZ Jette in het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) heeft ze haar verder kunnen ontwikkelen in diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en adolescenten. Onmiddellijk na haar studie is ze aan de slag gegaan binnen de Integrale Jeugdhulp, waar ze is gaan specialiseren in kinderen met ASS, ADHD en gedragsproblemen. Xanne haar passie voor intermenselijke relaties motiveren haar om haar kennis constant uit te breiden. De ACT-opleiding (Acceptance and Commitment Therapy) die ze onlangs heeft gevolgd, geven haar weer een nieuwe kijk en nieuwe tools om de noden van haar cliënten nog beter tegemoet te kunnen komen.


Binnen MUDICO focust zij zich voornamelijk op eerstelijnshulp en specialiseert zij zich in diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met ASS, ADHD, gedragsproblemen en eetproblemen. Xanne werkt zowel met kinderen als met jongeren en richt zich ook naar ouders die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvatten in de opvoeding en/of de aanpak van de problemen.


Xanne is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (882113079) en is aangesloten bij de VVKP en BFP.

Dr. Sarah Neven

Dr. Sarah Neven (°1984) studeerde in 2015 af als arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan de Universiteit Gent. Dr. Neven zal vanaf 1 oktober 2015 consultaties doen in de praktijk MUDICO. Ze heeft ervaring met diagnostiek en begeleiding van zowel kinderen als adolescenten. Ze zal binnen MUDICO voornamelijk diagnostische vragen en kortdurende behandeltrajecten opnemen waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. Medicamenteuze behandeling kan aangeboden worden op indicatie, maar kadert steeds binnen een breder behandelplan. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse in de samenwerking en afstemming met belangrijke contextfactoren zoals ouders, scholen, CLB’s en huisartsen. Na diagnostiek kunnen overlegmomenten met verschillende zorgverleners aangeboden worden om de zorg rond een kind/jongere te coördineren.

Dr. Neven is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie (VVK).

Romina Caponi

Romina Caponi (°1990) studeerde in juni 2015 af als logopediste aan Thomas More te Antwerpen. Voor aanvatting van deze studie behaalde ze aan de KUL een master in de Taal- en Letterkunde (specialisatie Frans-Italiaans).  Binnen de logopedische richting deed ze ervaring op met het diagnosticeren en behandelen van een verscheidenheid aan stoornissen bij patiënten van jong tot oud. Zo leerde ze omgaan met leerproblemen- en of stoornissen (o.a. dyslexie/dyscalculie), niet aangeboren hersenletsels (o.a. afasie en cognitieve stoornissen) en vloeiendheidsstoornissen (stotteren).

Aangezien ze een warm hart heeft voor stotteren en veel misvattingen i.v.m. dit spraakprobleem wil voorkomen en aanpakken, heeft ze besloten vanaf september 2015 een Postgraduaat Vloeiendheidsstoornissen aan het ECSF te volgen.

Romina zal vanaf september 2015 als zelfstandig logopediste en stottertherapeute in de praktijk in Lanaken en in Hasselt werken. 


Romina is erkend als lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en geconventioneerd als zelfstandig logopediste bij het RIZIV (erkenningsnummer: 6-04364-43-801) . 

Laatste nieuws

Feestelijke opening nieuwe Mudico - vestiging Hasselt

SAMEN ZORGEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONZE KINDEREN!

Op vrijdag 17 juni organiseren we een feestelijk event om onze nieuwe vestiging in Hasselt te openen. Iedereen (collega's, buurtbewoners, ouders, ...) zijn van harte welkom! Deelname is gratis, maar inschrijven is wel verplicht!

Inhoud

De ontwikkeling van kinderen en jongeren is een gezamenlijk verhaal. Als samenleving dragen we samen de verantwoordelijkheid over hoe onze kinderen en jongeren ontwikkelen. Het ontwikkelingsproces is echter ook een complex gebeuren, waar niemand alwetend is, zeker niet de hulpverleners....

MuDiCO in de pers

Zorg voor een goed evenwicht in tijdsbesteding met je peuter!

Naar aanleiding van een krantenbericht dat peuters teveel tijd voor de tv zouden doorbrengen, gaf MUDICO - medewerker Koen Lowet een interview op het radio 1 - programma Vandaag. Koen stelde dat het niet zozeer gaat om je vast te pinnen op een maximum tijd voor de tv, maar dat je als ouder vooral oog moet hebben voor een evenwicht tussen het stimuleren van diverse aspecten van de ontwikkeling. Bovendien kan een tv - moment met je peuter ook erg verbindend zijn om een drukke dag rustig af te kunnen sluiten. 

Geef kinderen de tijd om zindelijk te wordenç

Naar aanleiding van een oproep van de kleuterjuffen om kinderen zindelijk te laten worden vooraleer ze starten met het kleuteronderwijs, verspreidde MUDICO volgend persbericht. Koen Lowet gaf daarna verdere toelichting in De Standaard.

Geef kinderen de tijd om zindelijk te worden!

Vanmorgen kloegen kleuterleidster op het radio 1 – programma “De Ochtend” dat ze teveel tijd moesten steken in de dagelijkse zorg voor de kleuters met betrekking tot zindelijkheid. Er werd gepleit dat ouders hun kinderen zindelijk zouden maken vooraleer ze naar de kleuterklas komen. Klinisch psycholoog Koen Lowet waarschuwt echter: “Normale zindelijkheid vindt plaats tussen de leeftijd van 2 en 5 jaar. Veel kleuters zijn dus zowel fysiek als mentaal nog niet klaar om zindelijk te worden op de leeftijd van 2,5 jaar, wanneer ze starten met de kleuterklas. Bovendien kan een te hoge druk van ouders en omgeving het proces van zindelijkheidstraining verstoren en angsten induceren bij de kleuters.

 

 

Kleuterleidsters vragen dat ouders meer tijd zouden besteden aan de zindelijkheidstraining van hun kleuters vooraleer ze die naar de kleuterklas sturen. De kleuterleiding zou immers onvoldoende tijd hebben om de dagelijkse zorg voor het verversen van pampers en vuile broeken op zich te nemen. Men beschouwt het proces van zindelijk krijgen van de kleuters ook niet als één van de kerntaken van het kleuteronderwijs en stelt dat men hier niet aan kan participeren.


Klinisch psycholoog Koen Lowet van het MultiDisciplinair Centrum voor Ontwikkeling (MUDICO) waarschuwt echter: “Het normale proces van zindelijkheid voor jonge kinderen voltrekt zich tussen de leeftijd van 2 en 5 jaar. Zindelijk worden is een gevolg van de rijping van het kind en een complex samenspel van biologische en cognitieve factoren. Zowel de spierontwikkeling als het centrale zenuwstelsel dienen voldoende ontwikkeld te zijn opdat het kind zindelijkheid geleerd kan worden.” Met andere woorden, je kan een kind pas trainen in zindelijkheid als het daadwerkelijk daar ook aan toe is in zijn ontwikkeling.


Aangezien de meeste kleuters starten met kleuteronderwijs als ze 2,5 zijn, zullen een aantal kleuters dus fysiek niet klaar zijn om zindelijk te worden. Lowet heeft dan ook zo zijn bedenkingen bij de oproep van de kleuterjuffen: “Ik begrijp dat het natuurlijk vanuit een praktisch oogpunt makkelijker is voor de kleuterleiding dat ze zich niet bezig zouden moeten houden met die zindelijkheid. Doch als we de ontwikkeling van kleuters moeten laten afhangen van praktische overwegingen, dan zijn we niet goed bezig. Als omgeving dienen we ons af te stemmen op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, teneinde die ontwikkeling te kunnen stimuleren. Als we dingen gaan vragen van onze kleuters, die ze nog niet kunnen, dan dreigen we die ontwikkeling immers te hypothekeren.”


Bovendien vreest Lowet dat de oproep van de kleuterjuffen aan de ouders voor nog meer druk zal zorgen op onze kleuters: “Indien ouders dingen gaan vragen aan hun kleuters, waar ze nog niet klaar voor zijn, dan riskeren we dat het zindelijkheidsproces gaat blokkeren. Kleuters gaan dan angstig worden voor het potje, zullen het trachten te vermijden, waardoor de zindelijkheidstraining in het water dreigt te vallen.” 

Klinisch psychologen zijn eindelijk erkend

MUDICO - medewerker Koen Lowet schreef een opiniestuk over Knack waarin hij een analyse maakt van het recente wetsvoorstel wat de klinisch psychologen eindelijk zal erkennen als gezondheidszorgberoep en de praktijk van de psychotherapie zal beschermen. Ook voor de patiënten van MUDICO zal dit op termijn een goede zaak zijn!